Tisdag 25 september 2018

Slutskede i förhandlingar om små vattenkraftverk

De små vattenkraftverkens framtid bör tryggas menar riksdagskandidaterna i Skaraborg. På bilden Baljefors vid Nossan.
De små vattenkraftverkens framtid bör tryggas menar riksdagskandidaterna i Skaraborg. På bilden Baljefors vid Nossan.

Om tre veckor ska nya regler för vattenkraften vara klara. Då lägger regeringens sitt förslag. Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan fem riksdagspartier.
-Det är viktigt att utfallet blir bra, konstaterar riksdagsledamot Sten Bergheden (M), Mariestad.

Regeringens propositionsförteckning visar vilka förslag regeringen planerar. Av vårens förteckning framgår att nya förslag om vattenmiljö och vattenkraften kommer läggas på riksdagens bord om tre veckor. Den 20 mars för att vara exakt.

Då avgörs förutsättningarna för de små vattenkraftverken i Västsverige. Just nu pågår därför en intensiv förhandling mellan regeringspartierna och de partier som ingår i den energiöverenskommelse som slöts i juni 2016.

Kring bordet sitter därför Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Utgångspunkten för förhandlingarna är energiöverenskommelsen som säger att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft, men att prövningssystemet inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan.

Därför ska reglerna för omprövning av vattenkraftverk och dammar förenklas. Med hänsyn till behovet av att ”säkerställa en hållbar utveckling där våra vattenresurser inte kan betraktas som vilken resurs som helst”.

Sten Bergheden (M) i Mariestad har engagerat sig i vattenkraftsfrågan, även om han inte deltar i förhandlingarna.

-Vi har skärpt upp diskussionen, för detta handlar om såväl äganderätt som landsbygdsutveckling, säger han. Efter vattenkraftföreningens möte i Vara i början av februari har frågan helt klart lyfts i partierna.

Vid förhandlingsbordet sitter den västsvenska riksdagsledamot Rickard Nordin (C), Göteborg:

Hur går det?

-Jo förhandlingarna pågår. Därför är det svårt att idag säga något om vad vi kommer fram till.

Vid vattenkraftföreningens möte i Vara försökte representanter för såväl regeringen som Kristdemokraterna och Centerpartiet lugna upprörda vattenkraftsägare med att det kommer bli en bra uppgörelse. Klarar ni det?

-Jag delar den uppfattningen. Vår utgångspunkt är att värna så mycket vattenkraft som möjligt, oavsett storlek.

Propositionen ska läggas 20 mars. Håller den tidsplanen?

-Det är vår ambition att tidsplanen ska hålla?

Och alla partier sitter fortfarande kvar runt förhandlingsbordet?

-Absolut.

 

Mer läsning:

”Bara riksdagen kan rädda oss”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet