Tisdag 21 maj 2019

Snart blir det lättare att bygga altan

Regeringen föreslår att man ska slippa bygglov för byggande av altaner. Det är en av punkterna i januariavtalet som nu uppfylls. 

Det handlar om altaner som uppförs vid en- eller tvåbostadshus, eller vid en så kallat Attefallsbostad. Då gäller att altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter.

Den får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet