Tisdag 25 september 2018

SNF välkomnar nej till slutförvar av kärnbränsle

Ringhals kärnkraftverk. Foto: Annika Örnborg
Ringhals kärnkraftverk. Foto: Annika Örnborg

Mark- och miljödomstolen säger nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark i Uppland.
– Vi är lättade och oerhört glada över domstolens yttrande, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens (SNF) ordförande.

– Att domstolen är negativ till den lösning som kärnkraftsindustrin föreslagit genom kärnavfallsbolaget SKB, betyder att avfallsproblemet ännu inte är löst, och det visar styrkan i en fungerande miljöprövning som ställer höga krav på säkerhet och underlag, säger Johanna Sandahl.

Mark- och miljödomstolens yttrande handlar om Sveriges hittills mest omfattande miljömål.

Naturskyddsföreningen vill att kärnkraften avvecklas och menar att det inte finns plats för kärnkraft i ett samhälle som på sikt ska bli hållbart.

Så länge kärnkraften finns produceras radioaktivt avfall som måste tas om hand.

–Vi bedömer att det inte går att visa att kopparkapslarna kan bli säker. Nu gäller det att titta framåt och söka säkrare lösningar. De beslut som nu fattas handlar om avfall som är livsfarligt under hundratusentals år. Flera oberoende forskare har redovisat kritik mot både metod och lokalisering. Det finns ett gediget material bakom domstolens yttrande. Vi har svårt att se att regeringen kan komma fram till något annat resultat än domstolen, säger Johan Swahn, kanslichef vid Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Parallellt med ärendet i Mark- och miljödomstolen har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövat avfallsförvaret enligt kärntekniklagen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i ett eget yttrande till regeringen tillstyrkt ansökan och sagt att industrin har ”förutsättningar att kunna uppfylla” strålsäkerhetskraven. Myndighetens beslut förutsätter en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer