Lördag 18 augusti 2018

Södra Råda kyrka nu uppe i 30 miljoner

Sedan 2007 pågår rekonstruktion av Södra Råda Gamla kyrka. Den ursprungliga medeltida träkyrkan brändes ner 2001.
Sedan 2007 pågår rekonstruktion av Södra Råda Gamla kyrka. Den ursprungliga medeltida träkyrkan brändes ner 2001.

Sedan 2004 har Västra Götalandsregionen bidragit med 11 miljoner kronor till restaureringen av Södra Råda Gamla kyrka. Totalt har projektet hittills kostat 30 miljoner kronor.

På fredagen föreslås regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland besluta om ytterligare 800 000 kronor till projektet ”Södra Råda Gamla kyrkplats”.

Men projektet har genom åren kostat väldigt mycket. 30 miljoner totalt, varav regionen anslagit 11 miljoner. Därför föreslås också att regionen ska göra en genomlysning av hela besöksprojektet Södra Råda Gamla kyrkplats.

Nämnden vill ha en ”realistisk överblick av projektets totala omfattning och kostnad fram till färdig kyrka och besöksmål”.

På kyrkplatsen görs, sedan 2007, en rekonstruktion av den unika och säregna medeltidskyrka som brändes ner i november 2001. Alla moment utförs med så ursprungliga metoder och material som möjligt.

Under 2016 lockade kyrkplatsen runt 4000 besökare. Även för 2019 föreslås regionen anslå 800 000 kronor till projektet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer