Lördag 18 augusti 2018

Sötåsenelever får bo i Undenäs

Den akuta bristen på elevboende vid Sötåsenskolan i Töreboda, har först i sommar fått sin lösning; med lägenheter i Undenäs.
Den akuta bristen på elevboende vid Sötåsenskolan i Töreboda, har först i sommar fått sin lösning; med lägenheter i Undenäs.

Ett 40-tal elever vid regionens Naturbruksskola i Töreboda erbjuds  boende i Undenäs i grannkommunen Karlsborg.

Bostadsbristen vid regionen Naturbruksgymnasium Sötåsen, Töreboda, har varit en följetong. Inför höststarten har skolan varit i akut behov av bostäder för  ett 40-tal elever

Först i juli fick frågan sin lösning. Men det blir resor för eleverna. Lägenheter har nu införskaffats i Undenäs i Karlsborgs kommun, uppger Mariestads-Tidningen. Det innebär enkelresor på 23 kilometer varje dag för berörda elever som kommer vara elever i årskurs tre.

Vid Sötåsenskolan prioriteras boende för elever med behov individanpassat stöd och enskilt boende.

Sedan regionen la ner naturbruksskolorna i Nuntorp, Strömma och Dingle har ett antal elever flyttat från dessa skolor till Sötåsen och till Uddetorpskolan i Skara.

Andelen av Sötåsenskolan som behöver internatplatser har ökat. Tidigare behövde 73 procent av eleverna internatplats. Nu är siffran 85 procent. I höst går det cirka 200 elever vid Sötåsenskolan.—

Läs mer:

Oklart om elevboende på Sötåsen och Axevalla (16 juni 2017)

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer