Onsdag 26 september 2018

Starkt årsresultat för Arla

Arla redovisar en stark omsättningstillväxt efter högre försäljningspriser. Verksamheten förbättrades tack vare investeringar i varumärken, internationell expansion och produktinnovation.

– Under 2017 har Arla levererat ett stabilt resultat tack vare en bra balans mellan varumärken, kategorier och marknader som ökar tillväxten. Viktigast av allt var att vi därmed kunde betala ut ett betydligt högre mjölkpris till våra ägare och stärka vår balansräkning, vilket kommer att möjliggöra de stora investeringar som vi planerar 2018, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Koncernens omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR. Mjölkpriset till ägarna ökade med 27,4 procent och den genomsnittliga Arlaintjäningen låg på 38,1 eurocent/kilo mjölk. Arlas nettoresultat hamnade på 2,8 procent av omsättningen, vilket ligger inom företagets målintervall.

Resultatet uppnåddes under ännu ett instabilt år för den globala mejerimarknaden, menar Arla-ledningen. Marknadspriserna svängde kraftigt, och Arla ökade försäljningspriserna med 1 miljard EUR.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer