Onsdag 31 maj 2023

Stöd till kultur- och fritidsföreningar 

STÖD. Skövde kommun riktar 1,5 miljoner kronor i stöd till kultur- och fritidsföreningar.
STÖD. Skövde kommun riktar 1,5 miljoner kronor i stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Den pågående pandemin har sedan i mars inneburit stora påfrestningar på kultur- och fritidslivet. Många kämpar under rådande omständigheter och därför vill Skövde kommun agera för att underlätta för dessa verksamheter.

Under det senaste halvåret har ett antal åtgärder vidtagits för att fortsatt hålla i gång Skövde trots de utmaningar som spridningen av covid-19 har medfört. Nu görs ytterligare ett samlat tag för att värna om kraften i det lokala förenings- och kulturlivet genom att avsätta 1,5 miljoner kronor i stöd till föreningslivet.

Beslut kommer

– Vårt kultur- och föreningsliv är viktigt och alla partier står enade bakom förslaget att Kultur- och fritidsnämnden får ett extra tillskott under 2020 för att använda till stöd för vårt lokala föreningsliv säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden kommer inom kort att besluta om riktlinjer för hur de 1,5 miljonerna ska användas för att stärka föreningarna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd