Onsdag 2 december 2020

Stödutbetalningar till länets lantbrukare

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Den 16 oktober betalades drygt 423 miljoner kronor ut till länets lantbrukare. Det handlar om ersättningar till ekologisk växtodling eller djurhållning, kompensationsstöd till jordbruk i områden med sämre förutsättningar för att odla samt olika miljöersättningar.

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om stöd och fattar beslut. Därefter betalar Jordbruksverket ut pengar.

– Ersättningarna är direkt kopplade till insatser som lantbruket förbinder sig att göra för miljön. Det kan handla om att minska utsläpp men också för att bevara vårt odlingslandskap. De här pengarna gör stor miljönytta samtidigt som de bidrar till att göra det ekonomiskt hållbart att bedriva jordbruk i Sverige, säger Joanna Gren, tillförordnad enhetschef på landsbygdsavdelningen, i ett pressmeddelande.

Ersättningsnivån till varje enskild lantbrukare är högre i år än tidigare, mycket med hänsyn till det särskilt utsatta ekonomiska läge som följer i pandemins fotspår. Under 2020 får lantbruket ut 85 procent av det förväntade totala stödbeloppet i delutbetalning. Förra året var den siffran 75 procent.

– De 423 miljoner kronor som nu betalas ut innebär att vår personal lyckats få med motsvarande 96 procent av det totala stödbelopp vi förväntas betala ut till länets lantbrukare i form av delutbetalning under 2020, berättar Joanna Gren.

Nu jobbar Länsstyrelsen vidare med resterande ansökningar som ska få delutbetalningar under 2020. Utbetalningarna görs löpande från och med vecka 42. I december börjar sedan utbetalningarna av de ekonomiska direktstöden för 2020 parallellt med att slututbetalningarna i miljöstöden förbereds.

– Hittills är även drygt 1 miljard kronor av de totalt 1,7 miljarder som beräknas betalas ut i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare klara för utbetalning i december. Det känns mycket bra att vi har kommit så här långt redan nu och den här summan kommer att stiga för varje vecka som går, säger Joanna Gren.

Pengarna som nu betalas ut ingår i Landsbygdsprogrammet, ett program som finansieras av både Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet innehåller en rad olika åtgärder som ska leda till förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, ett mer hållbart användande av våra naturresurser samt göra det mer attraktivt att bo och driva företag på landsbygden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet