Torsdag 28 september 2023

Striden om tingshuset i Tidaholm fortsätter

Striden om gamla tingshuset i Tidaholm fortsätter. Nu till högsta instans; Mark- och miljööverdomstolen.

Sedan några år ligger företaget Fjuks fastigheter AB i en tvist med Tidaholms kommun om fastigheten Tingshuset.

I en stämningsansökan har företaget, med hänvisning till plan- och bygglagen, krävt kommunen på inlösen av fastigheten och begärt beloppet 16 miljoner kronor. Företaget har tidigare köpt fastigheten för 1,5 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att fastighetsbolaget inte har rätt att kräva inlösen av sin fastighet Tingshuset. Men nu överklagas alltså detta domslut till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor