Torsdag 23 mars 2023

Striden om tingshuset i Tidaholm fortsätter

Striden om gamla tingshuset i Tidaholm fortsätter. Nu till högsta instans; Mark- och miljööverdomstolen.

Sedan några år ligger företaget Fjuks fastigheter AB i en tvist med Tidaholms kommun om fastigheten Tingshuset.

I en stämningsansökan har företaget, med hänvisning till plan- och bygglagen, krävt kommunen på inlösen av fastigheten och begärt beloppet 16 miljoner kronor. Företaget har tidigare köpt fastigheten för 1,5 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att fastighetsbolaget inte har rätt att kräva inlösen av sin fastighet Tingshuset. Men nu överklagas alltså detta domslut till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet