Fredag 22 januari 2021

Svarar på kritik mot covid-vård

Västra Götalandsregionen fick kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller vården av de äldre som drabbades av covid-19 i våras och som bor på särskilt boende, så kallat SÄBO. Foto: pressbild
Västra Götalandsregionen fick kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller vården av de äldre som drabbades av covid-19 i våras och som bor på särskilt boende, så kallat SÄBO. Foto: pressbild

Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och har gjort en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen, VGR, i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden.

IVO har granskat VGR:s ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende.

I granskningen fick VGR kritik på flera punkter. Bland annat menar IVO att äldre som bor på särskilda boenden inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov, och att äldre och deras närstående inte har fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling.

Behöver förbättras

VGR delar inte IVO:s generella slutsatser i granskningen. VGR skriver att en stor del av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende i Västra Götaland har getts individualiserad vård och att vården har getts i dialog med patient och närstående. VGR skriver också att det finns enstaka fall där information och delaktighet hanterats bristfälligt och att detta är allvarligt, men att det inte går att generalisera utifrån dessa fall.

IVO:s granskning visar också att vårdens journalföring behöver förbättras. VGR delar den bedömningen och har därför vidtagit åtgärder på flera områden.

Högsta kvalitet

VGR har tillsatt en extern granskning av hela pandemiarbetet. IVO:s granskning kommer att användas som ett underlag för lärande och för att säkerställa att den vård som VGR bedriver och ansvarar för utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter och utförs med högsta kvalitet och patientsäkerhet.

Västra Götalandsregionens svar gäller dels regionens övergripande ansvar samt ansvaret för verksamheter i egen regi; Närhälsans vårdcentraler. Västra Götalandsregionen kommer också att följa upp de privata vårdgivare som bedriver vårdcentral inom vårdvalet.

 

Läs tidigare artiklar: 

Primärvårdsdirektören:” Jag håller inte med IVO”

IVO: Ingen region har tagit sitt fulla ansvar

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet