Torsdag 16 augusti 2018

Tandhygienister ska utbildas i Skövde 2020

Regionen tecknar avtal med Högskolan i Skövde om utbildning av tandhygienister. Utbildningen ska starta 2020.

Tandvårdsstyrelsen i Västra Götaland begär hos personalutskottet pengar för finansiering av klinisk utbildning av tandhygienister vid Högskolan i Skövde. Det råder en stor brist på tandhygienister vilket i sin tur försvårar uppgiftsväxling och en effektiv tandvård till regionens invånare.

Västra Götalandsregionen finansierar sedan tidigare den kliniska utbildningen i Göteborg med 6,1 miljoner kronor årligen.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att finansiera den kliniska utbildningen av tandhygienistutbildningen om den förläggs och genomförs av Högskolan i Skövde med start 2019.

Regiondirektören fick i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Högskolan och vidta övriga erforderliga åtgärder för åtagandet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet