Onsdag 15 augusti 2018

Chefer i Tibro arbetsbefrias

Tibro kommuns socialchef och vård- och omsorgschef arbetsbefrias fram till den 19 januari, då den pågående oberoende arbetsmiljöutredningen inom socialtjänsten beräknas vara klar.

Under perioden kommer Peter Jansson att tjänstgöra som t f socialchef i Tibro kommun.

– Vi väljer att vidta den här åtgärden av hänsyn till alla inblandade och för att kunna genomföra arbetsmiljökartläggningen på ett så sakligt och neutralt sätt som möjligt, säger kommunchefen Kristina Lundgren, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till beslutet är den allvarliga kritik som har riktats mot socialtjänstens ledning i Tibro. Kritiken blev känd genom en anonym skrivelse till kommunchefen Kristina Lundgren den 31 oktober.

Eftersom anklagelserna i skrivelsen är allvarliga beslutade kommunledningen i Tibro att låta företagshälsovården genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning. Utredningen omfattar de 17 medarbetare som är direkt underställda socialförvaltningens ledning.

Peter Jansson har utsetts till tillförordnad socialchef under utredningsperioden. Han har arbetat som interimchef under de senaste tio åren, bland annat inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och tillståndsenheten inom IVO,Inspektionen för vård och omsorg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer