Måndag 14 oktober 2019

Det blir ingen kommunal gymnasieskola i Tibro

Med röstsiffrorna 27 mot 7 beslöt Tibro kommunfullmäktige på måndagskvällen att inte starta en ny kommunal gymnasieskola.

2016 beslöt politikerna i Tibro att lägga ner Fågelviksgymnasiet. Orsaken var sviktande elevunderlag. Tibros elever går därefter i huvudsak på gymnasier i Skövde.

En folkomröstning genomfördes hösten 2018 där Tibros invånare med klar majoritet röstade för att Tibro ska ha kvar en kommunal gymnasieskola. Även om priset var en höjd kommunskatt.

Men efter utredning väljer politikerna i Tibro att ändå säga nej till en sådan skola.

– Men det skulle kosta för mycket, en ny skola skulle leda till skattehöjning, säger fullmäktiges kommunalråd Rolf Eriksson (S) till P4 Skaraborg.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Läs mer:

Inget nytt kommunalt gymnasium i Tibro

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer