Onsdag 7 juni 2023

Kortare issäsong i Tibro

Tibro kommun har beslutat att förkorta säsongen för ishallen. Anledningen är att det blivit allt dyrare att ha en is under en längre period. Beslutet innebär att kommunen framöver ser till att det finns is i ishallen från 1 september till 30 april.

Under hösten har Tibro kommun haft en löpande dialog med de berörda föreningarna Tibro konståkningsklubb och Tibro IK samt Olinsgymnasiet. Den förkortade säsongen oroar framförallt konståkningsklubben, som dels genomför ett konståkningsläger i augusti, dels arrangerar en välbesökt isshow i slutet av april vartannat år.

Förslaget att förlänga den isfria perioden i ishallen har diskuterats med kommunens ledande politiker samt politiker i kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De ställer sig bakom förändringen som beslutats av samhällsbyggnadschefen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet