Onsdag 26 september 2018

Regionstöd ska sätta Tibro på kartan

Västra Götalandsregionen satsar 774 000 kronor för det tvåråriga projektet Inrediaakademin vars syfte är att förstärka Tibro som möbelmötesplats.

Regionutvecklingsnämnden beslöt på torsdagen att under 2018 till 2020 stödja en fortsatt utveckling av Inrediahuset i Tibro. Inrediahuset i Tibro är en nod och mötesplats för inredning, möbler och design.

Från 2012 har detta varit en centrumbildning för branschaktiviteter inom inredning och dessutom en bärare av den lokala industrihistorien och kulturarvet i Tibro.

Nu vill Tibro kommun ta nästa steg och inlemma det arkitekthistoriskt unika området Brittgården i Inrediakonceptet och förstärka Tibro som branschmötesplats för kulturella och kreativa näringar inom möbler, design, inredning och arkitektur.

Dessutom kombineras detta med en satsning på att göra Brittgården mer attraktivt för boende och besökare genom att lyfta kulturarv och besöksupplevelser.

Regionutvecklingsnämnden konstaterar att Inredia behöver bli en starkare aktör för att få en reell påverkan på Västra Götalands utveckling inom KKN-sektorn (Kulturella och kreativa näringar). Projektet vill ”sätta Tibro på kartan”.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer