Torsdag 16 augusti 2018

Socialchefen lämnar Tibro kommun

Efter turbulensen inom socialförvaltningen i Tibro kommun meddelar socialchefen Mikael Ingsberg idag att han väljer att gå i pension. Samtidigt har en överenskommelse träffats mellan kommunen och vård- och omsorgschefen om avslut av anställning.

– Det behövs en nystart i socialtjänsten med en ny ledning, kommenterar Mikael Ingsberg.

Det var i oktober som kommunledningen uppmärksammades på bristande förtroende för socialförvaltningens ledning. Den 29 november stängdes chefen för individ- och familjeomsorgsavdelningen av från sin tjänst. Anställningen avslutades någon vecka senare.

I november beslutade kommunledningen att genomföra en kartläggning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen. I samband med kartläggningen arbetsbefriades socialchefen och vård- och omsorgschefen. Konsulten Peter Jansson anställdes som tillförordnad socialchef.

– Vi har vidtagit de åtgärder som ansetts nödvändiga för att ge förutsättningar för att återskapa förtroendet för förvaltningsledningen, säger kommunchef Kristina Lundgren. Arbetsmiljökartläggningen har med all tydlighet pekat på brister i ledarskapet och utifrån det har vi agerat.

Peter Jansson fortsätter som tillförordnad socialchef i avvaktan på att en ny socialchef är på plats.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer