Söndag 9 december 2018

Tibro informerar om sin folkomröstning

Tibro kommunhus.
Tibro kommunhus.

På valdagen i september genomför Tibro kommun också en lokal folkomröstning om kommunen ska återuppbygga en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro.

I samband med de allmänna valen den 9 september genomför Tibro också en folkomröstning om en ”återuppbyggnad av sin gymnasieskola”, som kommunen beslutat att lägga ner.

Frågan som ställs i folkomröstningen: ”Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?”. De röstande kan svara ”nej”, ”ja” eller ”inte ta ställning”. Röstar man ja, påminns i svarsalternativet om att detta kan leda till skattehöjning.

Information

Nu finns information om folkomröstningen på Tibro kommuns webbplats. I mitten av augusti får alla Tibrobor ett informationsblad om folkomröstningen i brevlådan.

– Vi skickar ut kortfattad information till alla hushåll den 14-16 augusti, säger Frida Blomqvist som är administrativ chef på kommunledningskontoret.

Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i kommunalvalet i Tibro kan delta i folkomröstningen. Man kan antingen rösta i sin vallokal på valdagen eller förtidsrösta i kommunhuset från och med den 22 augusti.

Namnunderskrifter

Enligt kommunallagen kan kommuninvånare väcka frågan om folkomröstning genom ett så kallat folkinitiativ. En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av de röstberättigade begär det i en viss fråga och om inte två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige motsätter sig det.

I april 2017 lämnades en namninsamling med 2 500 namnunderskrifter in till kommunen med en begäran om folkomröstning om Fågelviksgymnasiets fortlevnad som ungdomsgymnasium. Den 25 september samma år beslutade kommunfullmäktige att en lokal folkomröstning om en ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska genomföras.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet