Fredag 20 juli 2018

Tibro kommun sparkar IFO-chef

Individ- och familjeomsorgschefen i Tibro kommun får lämna sin tjänst till följd av bristande förtroende.

Efter överläggningar med den fackliga organisationen Ledarna har kommunen nått en överenskommelse som innebär att hennes anställning avslutas.

Förtroendet för individ- och familjeomsorgschefen  har försämrats påtagligt under de senaste veckorna. Förtroendet för henne bedöms nu vara förverkat, skriver Tibro kommun i ett pressmeddelande.

Chefen stängdes av från sin tjänst den 29 november och anställningen avslutades den 4 december.

Under måndagen har fackliga överläggningar genomförts och dessa mynnade ut i en överenskommelse mellan parterna. Överenskommelsen innebär att chefen får tio månadslöner.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer