Måndag 14 oktober 2019

Tibro kvalitetssäkrar familjerätt

Kommunhuset i Tibro.
Kommunhuset i Tibro.

Tibro kommun kvalitetssäkrar sin hantering av familjerättsärenden genom att samarbeta med Karlsborgs kommun.

Från den 1 september kommer alla familjerättsliga ärenden i Karlsborg och Tibro skötas av en familjerättshandläggare i Karlsborg.

– Det här är ett sätt att säkra den här kompetensen i våra kommuner på både kort och lång sikt, säger Karlsborgs socialchef Sandra Peters och Tibros socialchef Anneli Koivuniemi.

Samarbetet ligger i linje med den politiska viljeinriktningen, konstateras i ett pressmeddelande.

– Vi får en kvalitetssäkring av handläggningen av familjerättsliga ärenden på det här sättet, konstaterar Anneli Koivuniemi.

– Det här samarbetet minskar risken för en ansträngd arbetsmiljö hos befintliga handläggare. Det är svårt att kombinera familjerätt med annan typ av handläggning, vilket behöver göras för att fylla en handläggares tjänst på heltid i små kommuner som Karlsborg och Tibro, betonar Sandra Peters.

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. En myndighetshandläggare som arbetar med familjerätt handlägger till exempel frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn som behöver lösas efter separationer och skilsmässor, faderskapsbekräftelser för nyfödda barn om föräldrarna inte är gifta, samarbetssamtal och frågor gällande adoption.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer