Tisdag 21 maj 2019

Tibro socialnämnd redovisar stor underskott

Socialnämnden i Tibro redovisar ett underskott på 11,9 miljoner år 2018. Besparingar inför budget 2019 har genomförts med drygt 5 miljoner kronor, men ytterligare besparingar krävs för att nämnden ska kunna redovisa en budget i balans.

– Vi vet om att det ekonomiska läget är allvarligt. Vi har under budgetprocessen påtalat att det saknas 11,5 miljoner kronor för att täcka kostnader som finns i verksamheten och har fått ett extra tillskott på 1 miljon kronor från kommunfullmäktige, men än är vi inte i hamn, konstaterar socialnämndens ordförande Jan Hanna (S).

Det största underskotten kan härledas till ökade placeringskostnader för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen samt till flyttkostnader som uppstod när det nya äldreboendet Bonargården togs i bruk, en extern vårdplacering samt ökade kostnader inom hemvården och för vikarier.

Nämnden ska nu göra en översyn av hyresnivåerna inom de särskilda boendena liksom översyn av avgifter och taxor inom LSS-verksamheten och vård- och omsorgsverksamhet. Dessutom ska ett förändrat arbetssätt på Äldrecentrum och inom den sociala dagverksamheten utredas.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer