Lördag 20 juli 2019

Tibroborna röstade ja till kommunal gymnasieskola

Tibroborna vill ha kvar en kommunal gymnasieskola. Folkomröstningen som genomfördes i söndags visade att 58 procent röstade för en återuppbyggd kommunal gymnasieskola i kommunen.

I april 2017 lämnades en namninsamling med 2 500 namnunderskrifter in till kommunen med en begäran om folkomröstning om Fågelviksgymnasiets fortlevnad som ungdomsgymnasium.

I den nu genomförda folkomröstningen valde 58 procent att kryssa för Ja-alternativet, ”Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola”. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade ”nej till en återuppbyggnad”, 11 procent valde att inte ta ställning i frågan och 2 procent av rösterna var blanka eller ogiltiga.

70 procent av de röstberättigade kommuninvånarna deltog i folkomröstningen.

Folkomröstningen är rådgivande och det bli nu upp till de nyvalda politikerna i kommunfullmäktige att avgöra hur folkomröstningens resultat ska hanteras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet