Tisdag 21 maj 2019

Tibropolitiker vill ha privat gymnasium

Inför folkomröstningen om Tibros gymnasium, vill flera partier ha en privat gymnasieskola. Liberalernas Alda Danial har aktivt arbetat för att Thorengruppen ska få etablera sig.
Samtidigt som bolaget ansökt om skolstart i Tibro, beslöt Skolinspektionen att stänga en av företagets skolor i Stockholm, med 300 elever. Motiv: ”många och allvarliga brister” på skolan.

Om en månad genomförs folkomröstningen i Tibro, om kommunen åter ska starta sin gymnasieskola. För några år sedan beslöt en bred majoritet i kommunfullmäktige att lägga ner kommunala Fågelviksgymnasiet.

Inför omröstningen har flera politiska partier uttalat att man istället vill se en privat skoletablering.

Tillsammans med sina borgerliga partikollegor i KD och M har kommunens oppositionsråd Alda Danial (L) därför arbetat mycket aktivt för att få Thorengruppen att etablera sig i Tibro.

– Vi har engagerat oss mycket i att få skolan till Tibro. Vi har arbetat i ett och ett halvt år tillsammans med Thorengruppen, säger hon.

Avslag

I juni i år ansökte också Thorengruppen om att få starta en skola i Tibro från 2019. Detta efter att skolans ledning också besökt kommunen och träffat politiker och tjänstemän.

– Tyvärr avslog Skolinspektionen ansökan, men det berodde på att den inte inlämnats i rätt tid, säger Alda Danial.

Tibro kommun leds av S, C. MP och V. Centerpartiets Anna-Karin Johansson välkomnar också Thorengruppen.

– Oppositionen i Tibro ska ha all ”cred” för att de arbetat med att få hit Thorengruppen, säger Anna-Karin Johansson som hoppas att företaget ska söka igen och få tillstånd att starta skolan från år 2020.

Hård kritik

Thorengruppens skolor har genom åren fått hård kritik. Inför hot om vite på ett par miljoner kronor från Skolinspektionen, tvingades Thorengruppen under 2016 åtgärda stora brister när det gällde såväl elevhälsa som skolbibliotek. Skolinspektionen valde att inte gå vidare med vitesbeslutet efter det att bolaget bättrat sig.

2015 stoppade Skolinspektionen ansökningar från företaget om att få starta ett stort antal skolor, med motivet att bolaget ”uppvisat många och allvarliga brister inom flera områden”, uppger Lärarnas Tidning.

I början av 2018 avslöjade SVT:s Kalla fakta hur Thorengruppens SFI-utbildningar (under verksamhetsnamnet Astar) i Stockholm hade en undermålig kvalitet. Avslöjandena fick Stockholm stad att omedelbart häva avtalet för företagets skolor på Liljeholmen och vid Medborgarplatsen.

”Allvarliga brister”

Bara några dagar efter att Thorengruppen, i juni 2018, lämnat in sin ansökan om att få starta gymnasieskola i Tibro beslöt Skolinspektionen att stänga företagets ”Thorén Innovation School” i Stockholm på grund av ”långvariga och allvarliga brister”.

De brister som Skolinspektionen särskilt pekar på är att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid, att skolmiljön inte ger studiero och att eleverna inte får aktivt lärarstöd i undervisningen. Dessutom finns brister i arbetet med att ge eleverna inflytande över utbildningen.

Thorengruppen har under sommaren överklagat detta beslut.  Kammarrätten har då inhiberat Skolinspektionens beslut, i avvaktan på slutlig dom. Följden skulle annars bli att skolan omedelbart måste stängas och drygt 300 elever stå utan undervisning.

Thorengruppen uttalar i ett pressmeddelande att de anser Skolinspektionens beslut som ”alldeles för drastiskt och helt felaktigt”. Nu ska Kammarrätten pröva frågan. I avvaktan på dom kan skolan fortsätta.

Bra dialog

– Jag är medveten om att Thorengruppens skolor genom åren fått hård kritik för flera av sina skolor. Men det får också kommunala skolor, säger oppositionsrådet Alda Danial (L).

– Jag känner så här, att då får vi jobba för att ha en bra dialog med skolföretaget.

– Om man ska döma alla företag i vårt samhälle som får kritik, så skulle vi inte ha några företag alls. Då skulle vi inte ha något blomstrande näringsliv.

– Samtidigt har Thorengruppen väldigt många skolor som fungerar, och jag hoppas att om de kommer till Tibro så ska de bli en av de bästa skolorna.

– Jag vet att de fått hård kritik. Men jag vill istället titta framåt och få en bra gymnasieskola i Tibro. Thorengruppen vet vad som gäller, tillägger hon.

Även Tibros kommunalråd Rolf Eriksson (S) är medveten om kritiken som riktats mot Thorengruppen i andra delar av landet. Han har träffat företagsledningen och välkomnar företaget till Tibro.

– Vi har hela tiden varit öppna för ett privat alternativ för gymnasieskolan. Vi tänker inte sätta några käppar i hjulet om Thorengruppen vill etablera sig här, säger han.

Fakta Thorengruppen
Thorengruppen är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag som grundades år 1999 av Raja Thorén.
Bolaget har 1800 medarbetare samt 15 000 elever och kursdeltagare. 2016 omsatte bolaget drygt en miljard kronor. Bolaget bedriver för- och grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, SFI samt tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Källa: Thorengruppens hemsida

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer