Fredag 20 september 2019

Varnar för ekonomisk risk med ny skola

Den oberoende utredningen om Tibro åter ska satsa på en kommunal gymnasieskola varnar för ekonomisk osäkerhet.
–  Det finns en risk att en stor satsning på en gymnasieskola samtidigt innebär att andra ansvar blir lidande, skriver konsultbolaget Pwc som gjort utredningen.

Tibro kommun har låtit konsultbolaget Pwc utreda förutsättningarna för att starta en ny gymnasieskola i Tibro. Detta efter att medborgarna i en folkomröstning, med bred majoritet, röstat ja till att starta en kommunal gymnasieskola i Tibro, även om det skulle betyda en skattehöjning.

Konsultbolaget konstaterar att den helt avgörande förutsättningen för att starta en gymnasieskola i kommunal regi är att elever i Tibro väljer just den skolan. Dessutom att elever i Hjo och Karlsborg också väljer Tibros gymnasieskola, framför gymnasier i exempelvis Skövde.

Utredarna pekar på stor ekonomisk osäkerhet inför en satsning:

– På kort sikt innebär en nystartad gymnasieskola en ekonomiskt ansträngning och ett risktagande. Även om det redan idag finns en kostnad för gymnasieverksamheten skulle den inte täcka uppstartskostnader för att införskaffa lokaler, personal och utrustning. Vidare står kommunen med risken att starta en gymnasieskola för elever som väljer en annan kommun. Det vill säga att betala för två utbildningsplatser per elev, skriver utredarna.

Men samtidigt konstaterar utredarna att det också finns positiva effekter med en kommunal gymnasieskola:

”Det finns omständigheter som var för sig ger förutsättningar att starta gymnasieskola. Det handlar om tillgängliga lokaler (Fågelvik), intresset från näringsliv och föreningsliv samt en viss demografisk tillväxt. Detta skulle kunna vara en grund för att starta en gymnasieskola. Vi ser att en gymnasieskola kan vara en verksamhet som spelar stor roll i kommunen. Det handlar om utbildning, utveckling och attraktivitet.”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer