Torsdag 23 mars 2023

Definitivt stopp för svinfabrik i Ottravad

Lindells Pig Farm AB har dragit tillbaka sin överklagan av Miljöprövningsdelegationens beslut att säga nej till företagets expansion i Ottravad utanför Tidaholm.

Tidningen Västgöta-Bladet uppger att Lindells Pig Farm AB inte fullföljer överklagan av Miljöprövningsdelegationens beslut om att säga nej till ökad slaktsvinsproduktion.

Företagets överklagan, till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, har dragits tillbaka den 10 april.

Företaget ville i sin ansökan öka produktionen från 2 000 svin per år till 22 000 svin per år. Miljöprövningsdelegationen sa nej, bland annat för belastningen det skulle leda till på vägnätet kring Ottravad, Dimbo och Ekedalen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet