Onsdag 26 september 2018

Erik Ezelius (S) tar strid för kontanter

Riksdagsledamoten Erik Ezelius (S), Tidaholm, kräver i en motion till riksdagen att banker bör tvingas erbjuda kontanthantering.
Även riksdagsledamot Sten Bergheden (M), Mariestad, vill se en ny lagstiftning på området.

Nu genomförs en parlamentarisk utredning om det penningpolitiska ramverket som bland annat ska titta på Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering.

I en motion till Sveriges riksdag föreslår riksdagsledamoten Erik Ezelius, Tidaholm, tillsammans med partikollegan Peter Persson, Jönköping, att åtgärder snabbt ska presenteras så snart utredningen lämnat sitt förslag.

Vinstintressen

-Det är naturligtvis så att elektronisk hantering i betalningshänseende är bra och rimligt, men det är viktigt att inte den övergången sker så snabbt att vi lämnar grupper, som av olika skäl föredrar kontanter, i sticket, säger riksdagsledamoten Erik Ezelius.

Därför vill han att regeringen och riksdagen agerar i kontantfrågan så snart utredningen är klar.

-Staten har idag frånsagt sig ansvaret för betalningssystem, som nu drivs helt i vinstintresse för att driva på tekniska lösningar.

Servicen till medborgarna har blivit sekundär. Det finns ett antal banker, till exempel min egen lokala sparbank, som visar att det går utmärkt för en bank att hantera kontanter, säger Erik Ezelius.

M-motion

Även riksdagsledamot Sten Bergheden (M), Mariestad, har i en motion till årets riksdag föreslagit att bankernas hantering av kontanter regleras i lag:

-Det är särskilt viktigt att kontanthanteringen fungerar på landsbygden, i mindre samhällen finns inga alternativ när banken lägger ned eller slutar med kontanter, skriver Sten Bergheden

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer