Lördag 28 januari 2023

Eva vill fortsätta kämpa för seniorerna

Eva Eriksson, ordförande för SPF Pensionärerna är en av många som är djupt upprörda över den långa handläggningstiden av bostadstilläggen.
Eva Eriksson, ordförande för SPF Pensionärerna är en av många som är djupt upprörda över den långa handläggningstiden av bostadstilläggen.

Eva Eriksson från Tidaholm har blivit omvald som förbundsordförande för SPF Seniorerna. Nu ser hon fram emot att få kämpa för seniorernas rättigheter även framöver.
– Vi har stora utmaningar framför oss, men jag är stolt över att få förtroendet på nytt, säger hon.

SPF Seniorerna har cirka 260 000 medlemmar över hela landet och Eva Eriksson har varit förbundsordförande sedan 2017.

– Jag behövde inte fundera länge på att tacka ja. Jag har många frågor som jag brinner och som jag tycker är viktiga. Äldreomsorgen till exempel. Den här pandemin har visat vilka brister som finns inom äldreomsorgen och vi måste ha bra boenden och service för de äldre. Pensionerna är en annan fråga som jag vill lyfta fram. Det finns 300 000 fattigpensionärer i landet och vi måste försöka göra deras situation bättre, säger Eva Eriksson, 72.

Hon tycker att det är dags att frågorna om situationen för äldre kommer högre upp på den politiska dagordningen.

– Pensionsåldern höjs och vi förväntas jobba längre upp i åldrarna, men då är det viktigt att det finns lagar och regler för hur det ska gå till. Hur ska kompentensutvecklingen gå till? Det är en fråga. Det finns ingen åldersgräns för att studera på universitet och högskolor, och det är bra, men det finns en övre gräns för hur gammal man kan vara för att få studiemedel och det tycker jag att man bör titta på.

De äldres situation har uppmärksammats mer under coronapandemin, men Eva Eriksson menar att det borde ha skett tidigare.

– De här frågorna har vi pekat på länge. Nu är det hög tid att man i politiken tar den här problematiken på allvar. Och inte bara genom att prata om det. Vi vill se mindre prat och mer verkstad. De som är över 65 år är en mycket stor väljargrupp och det bör politikerna tänka på.

I takt med att samhället blir allt mer digitalt finns risken att många äldre hamnar utanför.

– Man kan knappt göra ett läkarbesök längre utan att vara digital och använda Internet. Det är naturligtvis viktigt att alla har samma förutsättningar och här har staten ett stort ansvar. Alla måste kunna vara en del av samhället.

På SPF Seniorerna har man märkt av att ensamheten och isoleringen har ökat under coronapandemin.

– Vi får många samtal om detta. Det finns en stor oro bland de äldre som inte vet hur de ska agera. Isoleringen kan leda till dålig hälsa och det är en mycket viktig fråga för oss. Vi samarbetar även med de andra pensionärsorganisationerna i många frågor för att försöka nå ut till så många som möjligt.

Under pandemin har Eva dock sett flera ljusglimtar.

– Jag har märkt att det finns en oerhört stor medmänsklighet ute i samhället, där man verkligen ställer upp för varandra. Man handlar åt varandra och hjälper till på olika sätt.

Hon är även imponerad av alla människor som arbetar inom vården och äldreomsorgen.

– De ställer upp och sliter enormt mycket. De problem som funnits inom vården och äldreomsorgen beror inte på personalen, de gör ett jättejobb, utan det är upp till beslutsfattarna att få det att fungera.

För Evas del har pandemin inneburit karantän hemma i Tidaholm.

– Det är klart att det inte varit så roligt att sitta i karantän. Men jag tycker ändå att det gått ganska bra och jag tror att det är lite lättare om man bor ute på landsbygden jämfört med i en storstad. Vi har naturen och mindre samhällen så vi kan ändå vara ute och röra på oss. Jag hoppas att situationen blir bättre efter sommaren och det återgår någorlunda till det normala. Jag längtar efter att få krama mina arbetskamrater igen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer