Torsdag 23 mars 2023

Klartecken för nya lägenheter i Tidaholm

Kommunfullmäktige i Tidaholm har nu sagt ja till en detaljplan för kvarteret Järnskog i centrala Tidaholm.

Kommunen vill förtäta kvarteret för att ge det en mer ”stadslik bebyggelse” och bygga flerfamiljshus med sammanlagt 53 lägenheter.

Kvarteret byggs ut i tre etapper, med trettiotvå lägenheter i första etappen, nio lägenheter i etapp två och tolv lägenheter i etapp tre.

Bebyggelsen utmed Villagatan ska tillåta handel i bottenvåningen. Våningsantalet varierar från tre till fem våningar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer