Onsdag 7 juni 2023

Lindängen öppnad igen

För ett år sedan stängde Lindängens ålderdomshem i Ekedalen ned, trots protester från bygdens samhällsförening med dess ordförande Glenn Karlsson i spetsen. Men nu, efter ett turbulent år, kommer hemmet att öppnas igen.

Samhällsföreningen lyckades få in så många namnunderskrifter att en folkomröstning om ålderdomshemmets framtid kunde genomföras. Resultatet av den omröstningen blev ett tungt argument i debatten mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Drygt 80 procent av rösterna var för ett bevarande av hemmet. Men strax innan folkomröstningen flyttades de boende till Tidaholm. Denna rockad kom att försena processen, men om några veckor skall Lindängen stå klart att ta emot sina gäster.

I samband med en pressvisning i veckan poängterade kommunalrådet Runo Johansson vikten av att lyssna på folkviljan och respektera resultatet av folkomröstningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet