Lördag 3 juni 2023

Litografiska i Tidaholm är årets folkbildare

Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse har beslutat att 2017 års folkbildarpris ska gå till Litografiska akademin i Tidaholm.

Priset kommer att delas ut på Västra Götalands Bildningsförbunds årsmöte den 18 april på Hjälmareds folkhögskola.

Styrelsen motiverar sitt beslut med ”Föreningen har i många år arbetat för att med folkbildningens metoder främja litografisk konst, tillvarata det litografiska kulturarvet samt att visa grafisk konst i det egna muséet.”

Litografiska akademin finns I Tidaholm sedan slutet av 1990-talet. Litografiska akademin som fångat upp kunskap och metoder från Vulcans tändsticksfabrik vad gäller litografisk teknik. Det var med litografiska metoder man från 1800-talets slut tryckte tändsticksetiketter i Tidaholm.

Etiketterna spreds över hela världen i miljonupplagor. Idag vårdas kultur- och industriarvet genom att konstnärer arbetar med att trycka sina bilder som grafiska blad på samma stenar, med samma pressar, med samma metoder och i samma lokaler som en gång tändsticksetiketterna trycktes.

Akademin samarbetar med Hellidens folkhögskola och med studieförbunden och skolorna i kommunen. Tidaholm är med den litografiska verkstaden och det konstlitografiska muséet ett litografiskt centrum, regionalt, nationellt och internationellt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer