Lördag 28 januari 2023

Nej till förlängd tid för vindkraftverk

Tidaholms politiker vill inte förlänga Vattenfalls tillstånd att bygga tolv vindkraftverk vid Velinga.

Vattenfall Vindkraft har tillstånd att få sätta upp maximalt tolv vindkraftverk vid Velinga. Tillståndet gavs i oktober 2016 och bygget måste sättas igång inom fem år.

Bland boende i området finns ett starkt motstånd mot etableringen.

Vattenfall vill förlänga tillståndets tid för igångsättning ytterligare sex år till oktober 2027.

Men en enig samhällsbyggnadsnämnd i Tidaholm säger nej till detta. Det gör nämnden i ett yttrande till länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, som är den instans som avgör ärendet

– Vi anser att den tid som tillståndet omfattar är tillräckligt, säger nämndordförande Tony Pettersson (S) till tidningen Västgöta-Bladet.

Enligt Miljöbalken kan ett givet tillstånd förlängas upp till tio år om det finns giltiga skäl för detta. Nuvarande tillstånd att bygga vindkraftverken, går ut i oktober 2021.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer