Torsdag 1 juni 2023

Nej till storskalig grisproduktion i Ottravad

Grannarna som protesterade mot svinstallar för 22 000 slaktsvin i Ottravad. De är övertygade om att ansökan också handlar om att dra igång gårdens slakteri. Från vänster: Ingemar Johansson, Helena Gustafsson, Lotta Lundgren, Claes-Göran Steen och Gunnel Hagman.
Grannarna som protesterade mot svinstallar för 22 000 slaktsvin i Ottravad. De är övertygade om att ansökan också handlar om att dra igång gårdens slakteri. Från vänster: Ingemar Johansson, Helena Gustafsson, Lotta Lundgren, Claes-Göran Steen och Gunnel Hagman.

Byborna i Ottravad vann kampen om sin by. Miljöprövningsdelegationen säger nej till ansökan om storskalig grisproduktion i Ottravad, utanför Tidaholm.

Grunden för beslutet är miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen godkänner inte tung trafik på de befintliga vägarna till den planerade anläggningen. Inte heller godkänner delegationen planerna på en ny transportväg.

Det är Lindells Pig Farm AB som ansökt om att få utöka sin slaktsvinsproduktion med 22 000 grisar per år. Idag produceras 2 000 grisar. Moderbolaget planerade att koncentrera sin produktion, från flera andra platser i landet, till Ottravad,.

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen som fattar beslut, bland annat om tillstånd till miljöfarlig verksamhet samt ändring av tillstånd eller villkor.

Läs mer:

Bybor protesterar mot svinstallarna

Vill bygga stall för 22 000 slaktsvin

-Olämplig placering av svinhallar i Ottravad

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd