Lördag 3 juni 2023

Ny bro i Tidaholm

Tekniska nämnden i Tidaholm vill bygga en ny bro över Tidan för att erbjuda utveckla den populära vandringsleden Ånarundan.

För detta behöver nämnden klartecken från kommunstyrelsen om 1,5 miljoner kronor, uppger Västgöta-Bladet.

Med den nya bron kan kommunen erbjuda även kortare vandringsstråk utmed Tidan, jämfört med idag.

Mark- och miljödomstolen har tidigare godkänt en sådan bro. Men tillståndet löper ut nästa år, vilket gör att nämnden vill påskynda byggstarten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer