Söndag 9 december 2018

-Olämplig placering av svinhallar i Ottravad

Miljö- och byggnadsnämnden i Tidaholm tycker att placeringen av Lindell Pigfarm AB:s nya stora svinanläggning är olämplig.

Företaget har ansökt om ökad djurhållning till 22 000 slaktsvinsplatser i Ottravad i Tidaholms kommun. Bland annat ska åtta svinhallar byggas. Totalt kommer 65 000 slaktsvin per år födas upp i anläggningen.

Nämnden konstaterar i sitt yttrande att det i närområdet saknas mark för odling av foder till djuren liksom för spridning av gödsel. Verksamheten kommer därför kräva många transporter på de små vägarna kring Dimbo och Ekedalen. Nämnden påpekar därför att om Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen ger tillstånd, så bör en ny väg anläggas för dessa transporter.

Läs mer:

Vill bygga stall för 22 000 slaktsvin

Bybor protesterar mot svinstallarna

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet