Torsdag 23 mars 2023

Oro i Fröjered efter skolbeslut

Höstens mellanstadieelever i Fröjered kommer att bussas till Hökenssåsskolan. Beskedet kom en vecka före skolavslutningen och har skapat oro bland barn och föräldrar.

Bakgrunden till att mellanstadieeleverna inte längre kan gå kvar i Fröjereds skola är att två lärare har sagt upp sig och att barn- och utbildningsnämnden inte har lyckats fylla de vakanta tjänsterna.

– För oss är det ett mysterium att flera lärare valt att sluta. För oss har skolan alla förutsättningar för att vara en väldigt bra skola. Under de senaste åren har det också gjorts investeringar i både lekytor och värmesystem, men det är någonstans det felar. Det fungerar inte om man måste fullrekrytera varje år, säger Vilhelm Gyllspång, Fröjereds skolas föräldraförening, till Västgöta Bladet.

Föräldrar i Fröjered menar att beskedet också skapar stress hos de barn som börjar i mellanstadiet hösten 2020. Andra obesvarade frågor är hur fritids ska fungera med tider och bussar.

– Jag vet inte om skolledningen och kommunen inser vilken oro och ovisshet de utsätter både barn och föräldrar för, säger Julia Björck, föräldraföreningen, till Västgöta Bladet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer