Torsdag 23 mars 2023

Skjutning förbjuds på skjutbana i Tidaholm

Skjutning på Kaflås-Tidaholm Skarpskytteförenings skjutbana förbjuds enligt beslut i Tidaholms kommun. Orsaken är klagomål på för höga ljudnivåer.

– Beslutet har inte vunnit laga kraft. Skyttarna har överklagat beslutet och ärendet ligger hos länsstyrelsen för överprövning, säger miljöinspektören Jan A Bjerenius till tidningen Västgöta-Bladet.

Det finns två skjutbanor i Kavlås, en för gevärsskytte och en för pistolskytte. Belsutet gäller enbart Kaflås-Tidaholm Skarpskytteförenings skjutbana för gevärsskytte.

Ärendet aktualiserades första gången 1998. Ljudmätningar visar upp till 96 decibel. Detta är över Naturvårdsverkets allmänna råd.

Kommunen har tidigare uppmanat föreningen att inkomma med förslag till åtgärder, vilket föreningen inte gjort, uppger Västgöta-Bladet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer