Onsdag 26 september 2018

Tidaholm utreder nya idrottshallar

Tidaholms kommun utreder två alternativ för idrottshallen i den nya skolan vid Rosenbergsområdet.

Tidaholms kommun har beslutat att Hökensåsskolan byggs om till en 7-9 skola, Forsenskolan byggs om till F-6 skola samt att en ny F-6 skola byggs på nya Rosenbergsområdet. Tidaholms kommunfullmäktige beslöt på måndagen att utreda två alternativ för idrottshallen som ingår i skolbygget vid Rosenberg.

Utöver en fullstor idrottshall, 20 x 40 meter, ska också projekteras ett alternativ med en stor hall plus ytterligare en halv idrottshall på 25 x 20 meter. Det senare förslaget har framförts av Tidaholms gymnastikförening. I den mindre hallen skulle föreningen kunna ha fast gymnastikutrustning. Det senare alternativet skulle kosta cirka 50 miljoner kronor och förutsätter stöd från exempelvis Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet.

I samband med beslutet konstaterar kommunledningskontoret i en skrivelse att Tidaholms kommun åren 2018 – 2020 har en mycket hög investeringsnivå som totalt uppgår till 315 miljoner kronor och påpekar till kommunfullmäktige:

-För att klara den höga investeringsnivån måste kommunen låna pengar för att klara likviditeten. Det är därför viktigt att inriktningen i alla projekt är att hålla sig inom beslutat investeringsbudget och att projektets omfattning och ambitioner anpassas för att hålla sig inom beslutat budget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet