Lördag 28 januari 2023

Tidaholms rödgröna ledning blir röd

Tidaholms kommunstyrelseordförande Anna-Karin Skatt (S) leder i fortsättningen en minoritetsledning bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, efter att rödgröna samarbetet med Miljöpartiet spruckit.
Tidaholms kommunstyrelseordförande Anna-Karin Skatt (S) leder i fortsättningen en minoritetsledning bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, efter att rödgröna samarbetet med Miljöpartiet spruckit.

– Vi har valt att delvis gå skilda vägar.
Det konstaterar Tidaholm kommuns tre styrande partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett uttalande. S och V fortsätter ensamma att leda kommunen.

Tidaholms kommun har under många år styrts av Socialdemokraterna i egen majoritet. Efter valet 2014 tvingades partiet regera tillsammans med Vänsterpartiet för att få majoritet.

Efter att de båda partierna tappat sin majoritet i valet 2018, skapades istället en rödgrön majoritet tillsammans med Miljöpartiet. Ambitionen var att skriva en gemensam politisk plattform som grund för samarbetet. Men detta har inte lyckats.

Nu avbryts diskussionerna om en politisk plattform mellan S, V och MP. I ett gemensamt uttalande konstaterar partierna att det inte längre finns förutsättningar för en gemensam plattform:

– Vi har inte lyckats nå ända fram.

Under våren har det varit meningsskiljaktigheter inom framför allt barn- och utbildningsnämndens område. Miljöpartiet har valt att stödja oppositionspartierna när det gäller förskolan i Madängsholm liksom om skolan i Fröjered.

Visst valtekniskt samarbete fortsätter mellan S, V och MP.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet