Lördag 3 juni 2023

Nytt naturreservat i Tidaholm

Djupasjön.
Djupasjön.

Djupasjön, i Tidaholms kommun, blir nytt naturreservat för att skydda och sköta några rikkärr med flera kalkkrävande arter. 

Vaxnycklar, flugblomster och käppkrokmossa är några av de sällsynta växter som finns i det nya naturreservatet Djupasjön. Reservatet innehåller även en del skog med höga naturvärden.

Rikkärren och sumpskogen vid Djupasjön ingår sedan tidigare i Natura 2000, vilket är EU:s ekologiska nätverk av värdefull natur.

Det nya naturreservatet är 18,3 hektar stort och ligger på mark som ägs av Björn Lundqvist. Det var också han som tog initiativ till reservatsbildningen för några år sedan.

-Det känns bra för mig som naturintresserad skogsägare att kunna bidra till bättre skydd och skötsel av området. Jag hoppas även att fler besöker området framöver, säger Björn Lundqvist.

Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, meddelar att man i samråd med markägaren planerar att anlägga en besöksparkering samt några spänger för att fler ska kunna ta del av blomsterprakten.

-Djupasjön kommer att bli ett fint besöksmål för alla botaniskt intresserade. Men ta gärna på dig gummistövlar. Även om vi kommer att lägga en eller annan spång så är detta inte ett område lämpligt för lågskor, tipsar Örjan Nilsson.

Djupasjön ligger i Hömbs socken, norr om Tidaholm.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer