Lördag 18 augusti 2018

Velingabor protesterar mot vindkraft

Boende i Velinga, i Tidaholms kommun, protesterar mot Vattenfalls planer att bygga vindkraftverk i området.

Vattenfall Vindkraft AB har tidigare miljötillstånd för att bygga tolv vindkraftverk med en maximal höjd på 180 meter i Velinga. Nu vill Vattenfall utöka denna rätt till maximalt 20 vindkraftverk och en höjd på 250 meter.

Nästa vecka hålls samrådsmöte i Velinga bygdegård liksom på Sagabiografen i Tidaholm.

-Hela området skulle förstöras för både människor och djur. Vi måste gå samman och förhindra att det blir av, säger berörda fastighetsägare till tidningen Västgöta-Bladet.

En Facebookgrupp ”Nej till vindkraftspark i Velinga” har också startats.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer