Torsdag 23 mars 2023

Tidaholmsanstalten byggs ut

När kriminalvården rustas för framtiden satsar Kriminalvårdsstyrelsen på en utbyggnad av Tidaholmsanstalten.

I en debattartikel i Sydsvenskan skriver idag generaldirektör Nils Öberg om de första genomförandebesluten gällande den framtida infrastrukturen vid anstalter och häkten.

Bland dessa märks de båda klass 1-anstalterna Hall och Tidaholm, som kommer att byggas ut.

-Tidaholm matchar den målbild vi har, säger Hanna Jarl Källberg, anstalts- och häktesdirektör vid Kriminalvården till tidningen Västgöta-Bladet.

Nils Öberg skriver att verket nu ska göra en omklassning av sina anstalter. Det innebär bland annat att några anstalter i den högsta säkerhetsklassen klassas ner till klass 2. Det leder också till att de två kvarvarande anstalterna i högsta klassen, Hall och Tidaholm, måste få fler platser.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet