Torsdag 1 juni 2023

Tidigare LRF-bas utreder lantbruk och klimat

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län. Nu ska hon utreda ett fossiloberoende lantbruk.
Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län. Nu ska hon utreda ett fossiloberoende lantbruk.

LRF:s förre förbundsordförande Helena Jonsson ska för regeringen utreda hur svenskt lantbruk kan bli fossiloberoende. Hon är idag landshövding i Jönköpings län.

Idag, torsdag, beslöt regeringen att tillsätta en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Utredare blir landshövding Helena Jonsson, Jönköping. Hon har ett år på sig att utreda frågan.

– Jag tycker vi ska vara stolta över vårt svenska lantbruk och hur långt fram det ligger i flera miljö-och klimataspekter. Men vi kan inte lugnt luta oss tillbaka, istället ska vi gemensamt sträva framåt mot nya hållbara mål. Det är också extra glädjande att branschen nyligen själva har lanserat egna hållbarhetsmål, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Regeringen konstaterar att Sverige globalt sett, och jämfört med EU, har kommit långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan. Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands.

Lägre klimatpåverkan

Ökad svensk livsmedelsproduktion i linje med livsmedelsstrategin och kan bidra till lägre global klimatpåverkan i de fall den ersätter importerade livsmedel med större klimatpåverkan. Jordbruket har också stor potential att bidra med ökad inlagring av kol.

– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning. Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Utredningen ska vid behov även föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Beslutet att tillsätta en utredning för ett fossiloberoende jordbruk är en del en del av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer:

LRF vill fasa ut fossila bränslen till 2030

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd