Måndag 26 juli 2021

Tillsynen av covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

– Verksamheterna ska i första hand frivilligt rätta till de brister som påpekas. Vi kommer att prioritera information och ge stöd och råd för att verksamheterna ska göra rätt. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder. I extrema fall finns möjlighet att besluta om stängning av verksamheter, säger avdelningschef Ulrika Samuelsson, ansvarig för arbetet med pandemilagen på Länsstyrelsen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Fler verksamheter

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, köpcentrum, serviceställen och butiker samt uthyrning av platser för privata sammankomster. Länsstyrelsens beslut om en publikgräns om åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller fortfarande.

Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till 30 september – samma tidsperiod som lagen. Fler verksamheter kan komma att omfattas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

Erfarna medarbetare

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter och allmänna råd för att tydliggöra hur verksamheterna kan säkerställa detta.

– Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska utgå från ”risk och väsentlighet” och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen ska se till att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.- Det här ett viktigt och omfattande uppdrag som kräver att Länsstyrelsen snabbt ställer om delar av sin verksamhet. Men vi har en grupp erfarna medarbetare som nu tar sig an det nya uppdraget, säger Maria Andersson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet