Lördag 18 augusti 2018

Töreboda kommun överklagar beslut om Ryholms mosse

Töreboda kommun överklagar länsstyrelsens beslut att ge dispens för markavvattning på Ryholms stormosse.
Töreboda kommun överklagar länsstyrelsens beslut att ge dispens för markavvattning på Ryholms stormosse.

Töreboda kommun överklagar länsstyrelsens beslut att bevilja Rölunda Produkter AB dispens för markavvattning på Ryholms stormosse, vid sjön Viken.

Kommunen är orolig för att sjön Viken inte tål ytterligare belastning. Kommunen lutar sig också mot Miljöbalkens försiktighetsprincip innan beslut tas som kan belasta sjön ytterligare.

Dessutom markerar kommunen mossens naturvärden.

Svenska Naturskyddsföreningen i Skaraborg kommer också överklaga länsstyrelsens beslut.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet