Söndag 26 maj 2019

Bostadsområde försenas i Töreboda

Töreboda kommuns planer att redan i höst bygga bostäder i Kanalparken vid Göta Kanal försenas, uppger Mariestads-Tidningen. 

Förseningen beror på att detaljplanen nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

– Vi låg precis i startgroparna för att dra igång projektering i höst. Men nu får vi ligga lågt ett tag. Jag är rädd att det här kan dra ut på tiden, säger kommunalråd Bengt Sjöberg (M) till tidningen.

Kommunägda Törebodabostäder har i dagsläget 60 personer som står i bostadskö till de planerade lägenheterna.
I detaljplanen möjliggörs såväl småhus som flerbostadshus.

Överklagan, från en privatperson i kommunen, handlar om att stoppa de åttavåningshus som planeras vid Göta Kanal. Länsstyrelsen har avvisat överklagan, men det beslutet går nu alltså vidare till domstol.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer