Tisdag 21 augusti 2018

Detaljplan i Töreboda upphävs av domstol

Mark- och miljödomstolen upphäver en detaljplan för 60 nya lägenheter i Töreboda kommun.

Töreboda kommun har tagit fram en detaljplan för att riva 24 radhus i Kårtorp, och ge plats för fyravåningshus med 60 lägenheter. Marken ägs av kommunens Törebodabostäder AB.

Planen har överklagats till mark- och miljödomstolen som upphäver planen. I domen anges att kommunens plan- och exploateringschef varit jävlig, uppger Mariestads-Tidningen. Samma person är också vd i  Törebodabostäder AB. Personen har i kommunen varit ansvarig för samrådsredogörelsen och granskningsutlåtanden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet