Tisdag 30 november 2021

Kreativ ”guldgruva” i Töreboda

Töreboda kommun bör satsa 1,3 miljoner kronor på upplevelsecentrumet ”Guldgruvan”. I varje fall tycker kommunens utbildnings- och kulturutskott det, uppger Mariestad-Tidningen.

”Guldgruvan” är idag ett samarbete mellan förskolan, skolan, fritidshemmet och näringslivet. Spillprodukter från industrin sparas och erbjuds att användas för barn och ungdomars kreativt skapande. I höst har en skaparverkstad genomförts.

Tanken är nu att permanenta ett kreativt upplevelsecentrum som förenar skapande med återbruk. Initiativtagarna vill skapa en mötesplats där också möjlighet finns att träffa konstnärer med flera. Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer