Lördag 16 januari 2021

Naturskyddsförening ställer krav för Ryholms mosse

Ryholms mosse ligger vid sjön Viken i Töreboda kommun.
Ryholms mosse ligger vid sjön Viken i Töreboda kommun.

Skaraborgs Naturskyddsförening kräver att Länsstyrelsen i Västra Götaland helt omarbetar utskickat förslag till återställning av Ryholms mosse, vid sjön Viken.

I ett yttrande till länsstyrelsen skriver Naturskyddsföreningen att det framtagna förslaget till återställning ”har så påtagliga brister att det måste omarbetas i sin helhet”.

Föreningen grundar sitt krav på att länsstyrelsens förslag inte omfattar alla diken som grävts efter år 2010 och att det ges felaktig information om dikena.

Dessutom saknas en målsättning för efterbehandlingen och därmed mossens framtid.

– Föreslagna åtgärder är helt otillräckliga med hänsyn till natur, klimat, vattenomsättning och framtida utnyttjande, skriver Naturskyddsföreningen i sitt yttrande.

Efter flera års processer har Rölunda Produkter AB planer på att starta torvbrytning på Ryholms stormosse stoppats av domstol och myndigheter.

Länsstyrelsens förslag till åtgärder ska syfta till att återställa mossen efter bolagets omfattande utdikning som skett sedan år 2010 . Utdikningarna har varit en förberedelse för den tänkta torvbrytningen.

Länsstyrelsens förslag har tagits fram efter samråd med  Rölunda Produkter AB och markägaren Sveaskog.

..

Läs mer:

– För låga ambitioner för efterbehandling av mosse

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer