Fredag 20 september 2019

Ny bro över Göta Kanal?

Foto: Göran Billeson
Foto: Göran Billeson

Törebodas politiska majoritet förslår att en ny bro byggs över Göta Kanal, uppger Mariestads-Tidningen.

Det handlar om en bro som används vintertid när världens minsta färja, Lina, inte sköter trafiken över kanalen.

Allianspartierna tänker sig en bro som stärker ortens varumärke, därför ska bron byggas med limträ. Fem miljoner läggs i budgeten för bron, som ska placeras närmare järnvägsstationen, än nuvarande läge. Förslaget fick i kommunstyrelsens stöd av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna är också inne på en ny bro, men är beredd att satsa elva miljoner kronor, uppger Mariestads-Tidningen.

Kommunstyrelsen föreslår också oförändrad skatt 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer