Söndag 19 augusti 2018

Silo lagrar data i Töreboda?

Datalagring i Törebodas silo? Det kan bli verklighet om företaget Linnea projektförvaltning AB får som de vill. 

Enligt Mariestads-Tidningen är företaget intresserat av fastigheten och att tillträde till lokalerna kan ske mars 2018.

Mariestads-Tidningen uppger att förhandlingar pågår med ett amerikanskt dataföretag. Utöver datalagring skulle lokalerna kunna ge utrymme för högskoleelever inom data- och spelutveckling.

Västra stambanan och närheten till högskolan i Skövde anges som viktiga faktorer för en eventuell etablering.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer