Måndag 26 juli 2021

Skadeståndskrav mot Sötåsenskolan

Vid minst sju tillfällen har en elev vid Sötåsenskolan utsatts för kränkande behandling. Barn- och elevombudet begär därför 15 000 kronor i skadestånd till den utsatta eleven, skriver Mariestads-Tidningen.

Anmälan från eleven vid naturbruksgymnasiet Sötåsen vittnar om verbala och fysiska trakasserier. Det har förekommit knuffar, slag och sparkar.

– Skolan har uppmärksammat problemet och försökt att sätta in extra åtgärder för att det inte ska uppstå bråk i elevgruppen. Men vi har inte satt in tillräckliga resurser för att det helt ska upphöra. Och det är vi naturligtvis ledsna för, att det gick så långt, säger skolans pressansvariga Ulrika Jisland, till MT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer